Αναπτυξιακά Ορόσημα

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Αναπτυξιακά Ορόσημα  του  λόγου  και  της  ομιλίας

 

Ηλικία 0-6 μηνών

 • Τρομάζει με ήχους/αναγνωρίζει οικίες  φωνές
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι.
 • Μιμείται ήχους.
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες.
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα π, μπ και μ
 • Ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του.

 

Ηλικία 7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι.
 • Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του.
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους.
 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. μπάλα, παπούτσι).
 • Μιμείται μερικούς ήχους όπως  φωνούλες  ζώων
 • Ακούει όταν του μιλάς.
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα.
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά.(μαμά ,μπαμπά ,γάλα)
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων.
 • Κατανοεί απλές εντολές. (δώσε μου..)

 

Ηλικία 13-18 μηνών

 • Χρησιμοποιεί μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).
 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.
 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά).
 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.
 • Ζητά επίμονα τα αντικείμενα που επιθυμεί.

 

Ηλικία 19-24 μηνών

 • Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από την μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμούς).
 • Κάνει ερωτήσεις  μπάλα  που ή  που  μπάλα)
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα. Κάνει απλές προτάσεις(  μαμά  γάλα, μπαμπά μπάλα)
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.
 • Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;». Ονομάζει αντικείμενα
 • Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες τραγουδάκια και  αρχίζει  να  συγκεντρώνεται  στις  εικόνες  ενός  βιβλίου
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο περίπου πενήντα λέξεων
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περισσότερων λέξεων  απ’  ότι  το  εκφραστικό

 

Ηλικία 2-3 ετών

 • Η ομιλία του  γίνεται  περισσότερο  κατανοητή σε  ένα  ποσοστό  50%.
 • Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).
 • Ζητάει αντικείμενα με τ’ όνομά τους.
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις.
 • Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες και τραγούδια
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).
 • Αρχίζει να  χρησιμοποιεί  γραμματικούς  κανόνες  όπως  χρόνους άρθρα 
 • κάνει ακόμη  αρκετά  γραμματικά  και  συντακτικά  λάθη.
 • Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά».
 • Εκτελεί σύνθετες  εντολές

 

Ηλικία 3-4 ετών

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ρωτήσεις (ποιος, τι, πού, γιατί).
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα.
 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.
 • Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 • Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.
 • Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.
 • Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις.
 • Μπορεί να  διηγηθεί  μια  μικρή  ιστορία
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό, αντωνυμίες και ρήματα  αορίστου.

 

Ηλικία 4-5 ετών

 • Μετράει ως το 10 μηχανικά.
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.
 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων
 • Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων
 • Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων
 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.
 • Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων, κλπ.
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.
 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

 

Ηλικία 5-6 ετών

 • Αρθρώνει σωστά  τα  περισσότερα  φωνήματα
 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.
 • Έχει πλούσιο αντιληπτικό λεξιλόγιο
 • Ονομάζει τα αντίθετα.
 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.
 • .Μπορεί να  αφηγηθεί  μια  ιστορία  με  λεπτομέρειες
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά ποιηματάκια.
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά ηλικίας 6-7 ετών.
 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.
 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».
 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.
 • Απασχολείται με συζητήσεις.
 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.
 • Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
 • Συμμετέχει σε  ομαδικές  δραστηριότητες

Layout Type

Presets Color

Background Image