Πρώιμη Παρέμβαση

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Για να υπάρξει Πρώιμη Παρέμβαση πρέπει να έχει  προηγηθεί η αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.  Έτσι θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι τεχνικές που θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητες του.

Με την πρώιμη παρέμβαση μας δίνεται η δυνατότητα όταν ένα παιδί σε μικρή  ηλικία υπολείπεται να φτάσει τα αναπτυξιακά ορόσημα του μέσου όρου της ηλικίας του.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η υποστήριξη της οικογένειας. Η παρέμβαση  πρέπει να είναι κατανοητή από τους γονείς για να μπορούν να την εφαρμόζουν στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται τακτικά κατά την διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης των στόχων.

Layout Type

Presets Color

Background Image