Η διαδικασία της αξιολόγησης

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Η  διαδικασία  που  ακλουθούμε  είναι  η  εξής:

Αξιολόγηση - λήψη πλήρους  ιστορικού όπου  ζητούνται  λεπτομερή στοιχεία  των  εξελικτικών  σταδίων  του  παιδιού καθώς  επίσης  και  αξιολογήσεις  άλλων  ειδικοτήτων.

Εξέταση  του  παιδιού  με  τη χορήγηση σταθμισμένων  και μη  διαγνωστικών  εργαλείων.

Παρατήρηση  του παιχνιδιού  και  άλλων  επικοινωνιακών  δεξιοτήτων.

Επικοινωνία  με  το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον  του  παιδιού.

Στο  τέλος της  αξιολόγησης  ακολουθεί ενημέρωση  των  γονέων  και  εάν  κρίνεται  απαραίτητο  γίνεται  σχεδιασμός  προγράμματος  αντιμετώπισης  των  διαταραχών  που  παρουσιάζει. Υπάρχει  άμεση συνεργασία  και  με  άλλες  ειδικότητες.

 

Διαθέτουμε διερευνητικά εργαλεία  ,σταθμισμένα  τεστ με  πιστοποίηση  επάρκειας όπως  το  ΑΘΗΝΑ τεστ, Μέταφων και  το  Φωνολογικό  τεστ  καθώς  και  πολλά άτυπα διαγνωστικά  εργαλεία και  ερωτηματολόγια.

Σημαντικό  εργαλείο  όμως  στη  δουλειά  μας   είναι  το  παιχνίδι  με  το  οποίο χτίζουμε  μια  συναισθηματική  σχέση  με  την  οποία θα  υποστηρίξουμε  τις  ανάγκες  του  κάθε παιδιού.

Θέτουμε  θεραπευτικούς  στόχους  πάντα  σε  συνεργασία  με  τους  γονείς οι  οποίοι  ενημερώνονται  σε  κάθε  συνεδρία. Ο  ρόλος  τους είναι  ενεργός σε  αυτό  που  προσπαθούμε  να  επιτύχουμε.

Οι  διαταραχές  στην  ανάπτυξη  του  λόγου  γίνονται  εμφανείς  από πολύ  μικρή  ηλικία. Συχνά  εφαρμόζουμε  πρόγραμμα συμβουλευτικής  σε  γονείς  για  το πώς  μπορούν  να  βοηθήσουν τα  παιδιά  τους  δίνοντας  τους  οδηγίες  καθώς  συμμετέχουν  ενεργά  με  την  παρουσία  τους  κατά  τη  διάρκεια  της  συνεδρίας. Έτσι  εκπαιδεύονται  για  το  πως  θα  ενισχύσουν  τις  δυνατότητες  επικοινωνίας  του  παιδιού  τους.

Layout Type

Presets Color

Background Image