Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η πρόληψη αφορά τον έγκαιρο εντοπισμό των διαταραχών λόγου και επικοινωνίας των παιδιών καθώς επίσης και την ενημέρωση των γονέων.

Στο Λόγος&Παιχνίδι παρέχουμε Δωρεάν προληπτικό έλεγχο για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού μέσα από σταθμισμένα και αξιόπιστα διαγνωστικά εργαλεία.

 

Ελέγχονται οι δεξιότητες του παιδιού και γίνεται σχεδιασμός προγράμματος για να βοηθηθεί.

Ζητήστε εδώ προληπτικό έλεγχο συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Για να υπάρξει Πρώιμη Παρέμβαση πρέπει να έχει  προηγηθεί η αξιολόγηση των δυνατοτήτων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει το παιδί.  Έτσι θα μπορέσουν να εφαρμοστούν οι τεχνικές που θα βοηθήσουν το παιδί να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητες του.

Με την πρώιμη παρέμβαση μας δίνεται η δυνατότητα όταν ένα παιδί σε μικρή  ηλικία υπολείπεται να φτάσει τα αναπτυξιακά ορόσημα του μέσου όρου της ηλικίας του.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η υποστήριξη της οικογένειας. Η παρέμβαση  πρέπει να είναι κατανοητή από τους γονείς για να μπορούν να την εφαρμόζουν στο σπίτι. Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται τακτικά κατά την διάρκεια της προσπάθειας επίτευξης των στόχων.

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η   Ειδική  Αγωγή  υποστηρίζει  το  παιδί  να  ανταποκριθεί  στις  σχολικές  του  απαιτήσεις καταρτίζοντας  ειδικά  εξατομικευμένα  προγράμματα  έτσι  ώστε  να  μπορούν να  ακολουθούν  το  σχολικό  πρόγραμμα. Προσφέρεται  κάθε  μορφή  υποστήριξης  που  ανταποκρίνεται  στο  ρυθμό  μάθησης  και  στις  ιδιαίτερες  εκπαιδευτικές  ανάγκες  του  κάθε παιδιού. Οι  δεξιότητες που  απαιτούνται  για μια  επιτυχημένη  πορεία  στο  σχολείο  δεν  αναπτύσσονται  με  τον  ίδιο  ρυθμό  σε  όλα  τα  παιδιά.

-Αφορά  τη  σχολική  ετοιμότητα, δηλαδή  την  είσοδο  και  τη  φοίτηση  ενός παιδιού  στην  Α  Δημοτικού. Σημαντικό  κριτήριο  είναι  να μπορεί  να  ανταπεξέλθει  με  επιτυχία στα  μαθήματα  και στις  σχολικές  απαιτήσεις.

- Αφορά  τις  σχολικές  δεξιότητες  όπως  ανάγνωση, γραφή και μαθηματικά.

Οι  συνεδρίες  μας εμπλουτίζονται πάντοτε  από  έντυπο  υλικό  καθώς  επίσης  από  παιχνίδια  και  εκπαιδευτικά  λογισμικά. Η πολυαισθητηριακή  προσέγγιση έχει  κυρίαρχο  ρόλο  σε  κάθε  προσπάθεια. Έτσι οδηγούμαστε  στην  αποτελεσματικότερη  πρόσληψη  και  επεξεργασία  των  πληροφοριών με  μια  συνεχή  ανατροφοδότηση  που  διατηρεί  το  ενδιαφέρον  του  παιδιού.

Σημαντικό  είναι  να  συμμετέχουν και  οι  γονείς  σε  όλη  αυτή  την  προσπάθεια ώστε  να  την  ενισχύουν  αλλά  και  να  γνωρίζουν  τις  δυνατότητες  των  παιδιών τους.  

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Αναπτυξιακά Ορόσημα  του  λόγου  και  της  ομιλίας

 

Ηλικία 0-6 μηνών

 • Τρομάζει με ήχους/αναγνωρίζει οικίες  φωνές
 • Εντοπίζει τον ήχο γυρνώντας το κεφάλι.
 • Μιμείται ήχους.
 • Χρησιμοποιεί ήχους ή χειρονομίες για να υποδείξει ανάγκες.
 • Χρησιμοποιεί διαφορετικό κλάμα για να εκφράσει διαφορετικές ανάγκες.
 • Χαμογελάει όταν του μιλάνε.
 • Χρησιμοποιεί τα φωνήματα π, μπ και μ
 • Ποικίλλει σε ύψος και ένταση η φωνή του.

 

Ηλικία 7-12 μηνών

 • Καταλαβαίνει το ναι και το όχι.
 • Καταλαβαίνει και αποκρίνεται στο όνομά του.
 • Ακούει και μιμείται περισσότερους ήχους.
 • Αναγνωρίζει λέξεις που σχετίζονται με συνηθισμένα αντικείμενα (π.χ. μπάλα, παπούτσι).
 • Μιμείται μερικούς ήχους όπως  φωνούλες  ζώων
 • Ακούει όταν του μιλάς.
 • Αρχίζει να μετατρέπει το μουρμούρισμα σε ακατάληπτη γλώσσα.
 • Παράγει μία ή περισσότερες λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί ουσιαστικά.(μαμά ,μπαμπά ,γάλα)
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 1-3 λέξεων.
 • Κατανοεί απλές εντολές. (δώσε μου..)

 

Ηλικία 13-18 μηνών

 • Χρησιμοποιεί μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμοί).
 • Παραλείπει μερικά αρχικά σύμφωνα και σχεδόν όλα τα τελικά σύμφωνα.
 • Ακολουθεί απλές εντολές.
 • Αναγνωρίζει 1 με 3 μέρη του σώματος.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο από 3 έως 20 ή περισσότερες λέξεις (κυρίως ουσιαστικά).
 • Συνδυάζει χειρονομίες και λόγο.
 • Ζητά επίμονα τα αντικείμενα που επιθυμεί.

 

Ηλικία 19-24 μηνών

 • Χρησιμοποιεί λέξεις πιο συχνά από την μη καταληπτή ομιλία (νεολογισμούς).
 • Κάνει ερωτήσεις  μπάλα  που ή  που  μπάλα)
 • Αρχίζει να συνδυάζει ουσιαστικά και ρήματα. Κάνει απλές προτάσεις(  μαμά  γάλα, μπαμπά μπάλα)
 • Χρησιμοποιεί κατάλληλο χρωματισμό στη φωνή για τις ερωτήσεις.
 • Απαντά στην ερώτηση «τι είναι αυτό;». Ονομάζει αντικείμενα
 • Διασκεδάζει ακούγοντας ιστορίες τραγουδάκια και  αρχίζει  να  συγκεντρώνεται  στις  εικόνες  ενός  βιβλίου
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο περίπου πενήντα λέξεων
 • Έχει αντιληπτικό λεξιλόγιο περισσότερων λέξεων  απ’  ότι  το  εκφραστικό

 

Ηλικία 2-3 ετών

 • Η ομιλία του  γίνεται  περισσότερο  κατανοητή σε  ένα  ποσοστό  50%.
 • Εκφράζει την ανάγκη για τουαλέτα (πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά).
 • Ζητάει αντικείμενα με τ’ όνομά τους.
 • Δείχνει τις εικόνες σε βιβλίο ονομάζοντάς τις.
 • Αναγνωρίζει διάφορα μέρη του σώματος.
 • Ακολουθεί απλές εντολές και απαντά στις απλές ερωτήσεις.
 • Απολαμβάνει να ακούει μικρές ιστορίες και τραγούδια
 • Κάνει ερωτήσεις με 1 ή 2 λέξεις.
 • Χρησιμοποιεί φράσεις 3-4 λέξεων με Υποκείμενο – Ρήμα – Αντικείμενο.
 • Έχει εκφραστικό λεξιλόγιο 50 ως 250 ή περισσότερων λέξεων (ραγδαία ανάπτυξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου).
 • Αρχίζει να  χρησιμοποιεί  γραμματικούς  κανόνες  όπως  χρόνους άρθρα 
 • κάνει ακόμη  αρκετά  γραμματικά  και  συντακτικά  λάθη.
 • Καταλαβαίνει το «ένα» και τα «πολλά».
 • Εκτελεί σύνθετες  εντολές

 

Ηλικία 3-4 ετών

 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 2 και 3 μέρη.
 • Ρωτάει και απαντάει σε απλές ρωτήσεις (ποιος, τι, πού, γιατί).
 • Χρησιμοποιεί την ομιλία για να εκφράσει συναισθήματα.
 • Χρησιμοποιεί 4 με 5 λέξεις στις προτάσεις.
 • Αναγνωρίζει αντικείμενα με το όνομά τους.
 • Έχει αίσθηση του παρελθόντος και του μέλλοντος.
 • Ο λόγος είναι 80% καταληπτός.
 • Η γραμματική βελτιώνεται αν και κάποια λάθη επιμένουν.
 • Βάζει 2 γεγονότα σε χρονολογική σειρά.
 • Συμμετέχει σε συζητήσεις.
 • Μπορεί να  διηγηθεί  μια  μικρή  ιστορία
 • Χρησιμοποιεί πληθυντικό, αντωνυμίες και ρήματα  αορίστου.

 

Ηλικία 4-5 ετών

 • Μετράει ως το 10 μηχανικά.
 • Χρησιμοποιεί γραμματικά σωστές προτάσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις 4 ως 8 λέξεων.
 • Απαντά σε σύνθετες ερωτήσεις που αποτελούνται από 2 μέρη.
 • Ρωτά για ορισμούς λέξεων
 • Μειώνεται ο συνολικός αριθμός των επαναλήψεων
 • Μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των συνεχών ηχητικών παραλείψεων και των υποκατάστατων
 • Ο λόγος του είναι συνήθως καταληπτός από τους ξένους.
 • Μιλά σχετικά με εμπειρίες στο σχολείο, σε σπίτια φίλων, κλπ.
 • Αναμεταδίδει με ακρίβεια μια μεγάλη ιστορία.
 • Δίνει προσοχή σε μια ιστορία και απαντά σε απλές ερωτήσεις σχετικά με αυτή.

 

Ηλικία 5-6 ετών

 • Αρθρώνει σωστά  τα  περισσότερα  φωνήματα
 • Ονομάζει 6 βασικά χρώματα και 3 βασικά σχήματα.
 • Ακολουθεί εντολές που αποτελούνται από 3 μέρη.
 • Έχει πλούσιο αντιληπτικό λεξιλόγιο
 • Ονομάζει τα αντίθετα.
 • Ονομάζει διαδοχικά ημέρες της εβδομάδας.
 • Ανταλλάσσει πληροφορίες και κάνει ερωτήσεις.
 • Χρησιμοποιεί προτάσεις με λεπτομέρειες.
 • .Μπορεί να  αφηγηθεί  μια  ιστορία  με  λεπτομέρειες
 • Τραγουδά ολόκληρα τραγούδια και απαγγέλλει παιδικά ποιηματάκια.
 • Επικοινωνεί εύκολα με ενήλικες και άλλα παιδιά ηλικίας 6-7 ετών.
 • Τοποθετεί κατά σειρά αριθμούς.
 • Κατανοεί το «αριστερά» και το «δεξιά».
 • Χρησιμοποιεί αυξανόμενα πιο σύνθετες περιγραφές.
 • Απασχολείται με συζητήσεις.
 • Κατανοεί τις περισσότερες έννοιες του χρόνου.
 • Χρησιμοποιεί παρελθόντα και μέλλοντα χρόνο κατάλληλα.
 • Χρησιμοποιεί συνδέσμους.
 • Συμμετέχει σε  ομαδικές  δραστηριότητες

Αξιολόγηση Χρήστη: 0 / 5

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά

Η  επιστήμη  της  λογοθεραπείας  έχει  ως  στόχο  την  έρευνα, πρόληψη, διάγνωση  και  αντιμετώπιση  των  διαταραχών  λόγου, φωνής, ομιλίας και  επικοινωνίας  στα  παιδιά  τους  εφήβους και  τους  ενήλικες. Η  αιτία  των  διαταραχών  αυτών  μπορεί να  είναι  νευρολογική, εξελικτική ή και λειτουργική.

Ο  λογοθεραπευτής  ασχολείται  με  τις  εξής  διαταραχές:

*Αναπτυξιακές  Αρθρωτικές  διαταραχές/Δυσπραξία/Δυσαρθρία

*Φωνολογική  Διαταραχή

*Ειδική  Γλωσσική Διαταραχή

*Καθυστέρηση  λόγου

*Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος

*Διαταραχή  στη  ροή  της  ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία )

*Διαταραχές  φωνής

*Ειδικές  μαθησιακές  δυσκολίες

*Σχολική  ετοιμότητα

*Βαρηκοΐα/κώφωση/κοχλιακά  εμφυτεύματα

*Νοητική  υστέρηση

 

Έχουμε  εκπαιδευτεί  στη  χρήση  διαφορετικών   μεθόδων  όπως  ΜΑΚΑΤΟΝ ,TEACCH και VOICECRAFT. Επίσης  χρησιμοποιούμε  διαγνωστικά  εργαλεία  με  πιστοποιημένη  επάρκεια  όπως ΑΘΗΝΑ τεστ και ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ.

Το  ΑΘΗΝΑ  τεστ  διάγνωσης  Δυσκολιών  μάθησης είναι  ένα  ψυχοπαιδαγωγικό  διαγνωστικό  μέσο  που  δίνει  μια  αναλυτική  εικόνα του  παιδιού  σε  καίριους  τομείς της ανάπτυξης  και  εντοπίζει δυσκολίες  οι  οποίες  χρήζουν  θεραπευτική  παρέμβαση.

Το  ΜΕΤΑΦΩΝ  τεστ είναι  τεστ Μεταφωνολογικής  Ανάπτυξης και  Αναγνωστικής  ετοιμότητας .Στοχεύει  στον  εντοπισμό  των  παιδιών  που βρίσκονται  σε  υψηλό κίνδυνο  να  εκδηλώσουν   ειδικές  δυσκολίες  στην  ανάγνωση  και  γραφή. Ο  ανιχνευτικός  χαρακτήρας του απευθύνεται  σε παιδιά  ηλικίας  5  έως 7 ετών

Διαθέτουμε εκπαιδευτικό  υλικό και  εξειδικευμένο  υλικό  λογοθεραπείας. Υποστηρίζουμε  την κάθε  συνεδρία  λογοθεραπείας  με  την κατάλληλη  υλικοτεχνική  υποδομή έχοντας  πολλά  εκπαιδευτικά  λογισμικά ,e-books και  παιχνίδια  που  δίνουν  το  απαραίτητο  κίνητρο  στο  παιδί  για  να  ανταποκριθεί  κατάλληλα.

Layout Type

Presets Color

Background Image